Welkom bij Praktijk Veldzigt

 

Praktijk Veldzigt is de vrijgevestigde solopraktijk van Ineke Rijken, psychiater. U kunt in de praktijk terecht voor consultatie en advies ten aanzien van verschillende vormen van psychiatrische problematiek, waarbij op uw verzoek overleg en samenwerking mogelijk is met andere instanties en hulpverleners.

 

Voor wie?
Iedereen, die advies wil in zijn of haar vraag, is welkom. Veelal kan binnen één consult afdoende advies geboden worden, soms zijn er meerdere consulten nodig. Vragen kunnen hierbij gaan over (DSM-V)-diagnostiek, behandeladviezen of medicatieadvies. Bij de aanmelding zal zorgvuldig gekeken worden of uw verzoek bij Praktijk Veldzigt passend is.

Praktijk Veldzigt is aangesloten bij Stichting 1nP, landelijk netwerk van vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Via dit traject is intensievere behandeling mogelijk, maar de ruimte hiervoor is begrensd en momenteel volledig bezet.

 

Nieuws
    Let op:

    Per 1 januari 2018 zal Praktijk Veldzigt geen behandelingen meer bieden aan cliënten, zowel via 1nP als particulier.

    Er kan dan alleen nog kortdurende consultatie aangevraagd worden door collega-hulpverleners (huisartsen en GGZ-aanbieders).